Berichten

Toespraak op de begrafenis van de Amsterdamse socioloog Piet Nijhoff op 23 maart 2002

Er zijn hier veel oud-studenten, die de afgelopen 38 jaar bij Piet college hebben gelopen, werkgroepen hebben gevolgd, scripties hebben geschreven. Ik ben blij dat ze allemaal gekomen zijn naar deze met openbaar vervoer wat moeilijk bereikbare plek, want zo hoort het als een geliefde docent, een leraar, een onderwijzer, een meester wordt begraven: dan […]

Lego past niet op meccano. Dertig jaar sociologisch theorieënpluralisme (1997)

Under these circumstances, the foremost paradox of the frantic search for communal grounds of consensus is that it results in mere dissipation and fragmentation, more heterogeneity. The drive to synthesis is the major factor in producing endless bifurcations. Each attempt at convergence and synthesis leads to new splits and divisions. What purported to be the […]