Berichten

De voorgeschiedenis van het AST. Over het ontstaan van het Amsterdams Sociologisch Tijdschrift in 1974. (2004)

In het najaar van 1973 heerste er aan het Sociologisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam nog altijd een opgewonden stemming. De tijden van Provo en van de bezetting van het Maagdenhuis waren al een poosje voorbij – de voormalige actievoerders mopperden dat het elan van weleer aan het verdwijnen was – maar toch was […]