Video in de collegezaal. Over videocolleges. (2007)

In 2006 zijn mijn dertig eerstejaars-colleges over sociologische theorie op video opgenomen. Elke week werden de colleges, soms nog dezelfde dag, geplaatst op Blackboard, de digitale leeromgeving van de Universiteit van Amsterdam. De ingeschreven studenten konden inloggen op die site en dan doorklikken naar een plek waar de colleges beluisterd en bekeken konden worden als […]

Le Play en Multatuli. Over gezinsbudgetten. (2013)

Breitner zou het graag hebben geschilderd: een stoet verkleumde vrouwen en mannen op een besneeuwd grachtje in de Amsterdamse Jordaan. Het was 18 januari 2013 en hier maakten 25 sociologen, leden van de groep ‘Dynamics of Citizenship and Culture’, een educatieve stadswandeling. Voorop liep de conservator van ‘Het Multatuli Huis’, Klaartje Groot, die haar best […]