Individu en samenleving in de muziek

In het prachtige boekje The Music of the Spheres. Music, Science and the Natural Order of the Universe van Jamie James (Abacus, 1993) staat de volgende alinea, die me natuurlijk vooral trof vanwege de laatste drie woorden:   “The symphony orchestra as we know it today came into existence in the Romantic era. The symphony […]

De lustobjecten van het klootjesvolk. Over Provo en consumptie-artikelen.

Over moderniteit, hoge moderniteit en post-moderniteit wordt veel beweerd en getheoretiseerd – soms zwaarwichtig en abstract, soms verhelderend en inspirerend – en telkens rijst de vraag in hoeverre het besprokene sociaal-wetenschappelijk onderzoek verder helpt en ook in hoeverre het zich zelf ertoe leent onderzocht te worden. Helpen discussies over modernisme en postmodernisme ons om de […]

Dieren en mensen: moderne veranderingen in de codes voor de omgang met dieren (1992)

  1.         Inleiding   Over relaties tussen mensen en dieren – eigenlijk: ándere dieren, non-human animals – wordt door sociologen tot dusverre nog altijd betrekkelijk weinig geschreven. Toch zeggen de manieren waarop mensen met andere dieren omgaan veel over de manieren waarop mensen met andere mensen omgaan, het onderwerp van de sociologie. Dat het om […]